Průvodní zpráva

   Vstupujeme do prostoru který tvoří levá stěna, na stěnu je položen horizontální překlad, ten je svoji polovinou zasunut do druhé vertikální stěny s kterou vytváří kříž (Na místě býval kříž, před 4 lety přesunut- tímto se zde navrací) Překlad je vyzlacen. Překlad svým uložením vytváří idealizovaný pravěký dolmen. Poblíž tohoto místa bylo nalezeno mnoho nástrojů pravěkých lidí už od paleolitu. Ze stěny kříže na jeho konci je vyříznuta část, která je za stromem a umožňuje sezení pod korunou stromu, můžeme k ní položit svíčku, květiny. Pokud k ní chceme projít musíme obejít strom. Strom zabraňuje pohledu skrze bránu a přímému pohybu. Samotný kříž je čitelný jen z přední strany- vyzlacen. Patrný je ale i ze zadní strany, když je druhá stěna v zákrytu stromu. Při sezení pod stromem na „lavičce“ je náš pohled směřován jižním směrem do širé krajiny a nebo severním směrem k obci a cestě která nás sem zavedla.

Průběh stavby

23.10.2009 zaměření a vykolíkování budoucí stavby
24.10.2009 vykopání základů
26.10.2009 drátkování výztuže základů
27.10.2009 betonáž základů
04.11.2009 instalace a drátkování ocelové výztuže
07.11.2009 instalace dřevěného bednění
07.11.2009 začátek lití betonu do slámového bednění
18.11.2009 konec betonáže
04.12.2009 odstranění dřevěného bednění
22.12.2009 vložení překladu
10.01.2010 zapálení slámového bednění
27.03.2010 broušení hran kříže
28.04.2010 zlacení vybroušené hrany překladu a stěny
29.05.2010 žehnání kříže
Drobné sakrální památky:
                                                 Monika Vokálová text